iphone Galaxy Note20 Banner mặc định backup sản phẩm hot Laptop Gaming
topzone topzone

Đề Thi Thử TOEIC - READING: 002

Mức độ hoàn thành: 0/100
Tổng số câu hỏi: 100
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Thời gian: 75 phút
Học ngay
 

GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ THI

BỘ ĐỀ 1 - Tổng hợp các câu hỏi trong phần thi thử toeic thực tế phần Reading gồm 100 câu hỏi.  Phần thi Reading (đọc hiểu) được thực hiện ngay sau khi thí sinh kết thúc phần thi nghe. Phần thi này dùng để đánh giá vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh và khả năng đọc hiểu các đoạn văn ngắn. Các câu hỏi và phần thông tin liên quan đều được in trực tiếp trên đề thi. Có tất cả 100 câu và thí sinh có 75 phút để hoàn thành.
Phần B Nội dung thi Số câu Chi tiết
Phần 5 Hoàn thành câu 40 câu Bạn cần phải chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu.
Phần 6 Hoàn thành đoạn văn 12 câu Mỗi đoạn văn có 03 chỗ trống. Bạn phải điền từ thích hợp còn thiếu vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn đó.
Phần 7 Đoạn đơn 28 câu Đề thi có thể có từ 7-10 đoạn văn đơn. Hết mỗi đoạn văn sẽ có 2-5 câu hỏi.
Đoạn kép 20 câu Trong phần này sẽ có từ 04 cặp đoạn văn. Hết mỗi cặp đoạn văn sẽ có 5 câu hỏi.
Chúc mọi người luyện thi toeic hiệu quả cùng với website nhé